• gra, zabawa
  • dziecko
  • radość, wesołość
  • nauczyciele
  • wiedza
  • nauka, uczenie
  • bezpieczeństwo
  • mądrość
  • przyjaciele

Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem została zlikwidowana z dniem 31.08.2019 roku. Wszystkie dokumenty objęte obowiązkiem archiwizacyjnym zostały przekazane do Archiwum Kuratorium Oświaty. 

Kontakt w sprawach archiwalnych – fundacja@fundacjaha.pl