• gra, zabawa
  • dziecko
  • radość, wesołość
  • nauczyciele
  • wiedza
  • nauka, uczenie
  • bezpieczeństwo
  • mądrość
  • przyjaciele

O szkole Szalom Alejchem

 

 

 

Swoje powstanie szkoła zawdzięcza uznanemu działaczowi społeczności żydowskich
w Polsce Jerzemu Kichlerowi.
To właśnie jego zaangażowanie i pasja doprowadziły w 1997 roku do spotkania naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha z przedstawicielami Fundacji
Ronalda S. Laudera i Lucyną Rojzen – Siedlecką przyszłą dyrektor placówki, podczas którego podjęto decyzję o utworzeniu szkoły żydowskiej we Wrocławiu.

 

Pierwsi uczniowie Szkoły Podstawowej Lauder – Etz Chaim rozpoczęli naukę we wrześniu 1998 roku. Zajęcia odbywały się w przystosowanym do warunków szkolnych mieszkaniu przy ulicy Włodkowica 5, należącym do znanego, żydowskiego artysty i reżysera teatralnego Jakuba Rotbauma. Już po dwóch latach od rozpoczęcia działalności szkoły liczba jej uczniów wzrosła na tyle, że na ich potrzeby zaadaptowano kolejne piętro budynku.  To rozwiązanie okazało się być tylko doraźne, bo z czasem dzieci uczących się w Szkole Podstawowej Lauder – Etz Chaim było już tak wiele, że konieczną stała się przeprowadzka.

 

Pierwszego grudnia 2003 roku szkoła została przeniesiona do budynku przedwojennej, żydowskiej szkoły podstawowej przy ulicy Żelaznej 57. Pod tym adresem funkcjonowała nieprzerwanie do końca czerwca 2012 roku, a z początkiem lipca otworzyła swoje podwoje w zabytkowej willi projektowanej przez braci Paula i Richarda Ehrlicha – znanych w przedwojennym Wrocławiu architektów żydowskiego pochodzenia. Ponieważ będąca fundatorem szkoły Fundacja Ronalda S. Laudera wycofała się z prowadzenia działalności edukacyjnej na dolnym śląsku zmianie uległa nazwa naszej placówki. Od tej pory brzmi ona dokładnie tak, jak przesłanie szkoły: „Szalom Alejchem”(hebr. pokój wam).

Wszyscy uczniowie opuszczając mury Szalom Alejchem mają szansę stać się wybitnymi ludźmi, choć nie wszyscy nasi uczniowie zaczynają naukę, jako wybitnie uzdolnione dzieci.  Stawiamy na przekazywanie im wiedzy i rozwijanie w nich pasji i zdolności w taki sposób, żeby każde mogły odkryć radość z nauki i poznawania świata, bo wiemy, że tylko taka postawa pozwoli im osiągnąć wysokie wyniki.

W Szalom Alejchem staramy się kształcić ludzi o bogatej wyobraźni, wrażliwych, otwartych i pełnych szacunku, dla otaczającego ich świata. Sprzyja temu program wzbogacony o edukację żydowską i zwiększona ilość godzin przedmiotów artystycznych.

Oferujemy również poszerzony program zajęć zintegrowanych w klasach 1 do 3 oraz języka polskiego, matematyki i historii w klasach od 4 do 6, zajęcia informatyczne od pierwszej klasy, autorski program przygotowujący do egzaminów rekrutacyjnych do gimnazjum i codzienne zajęcia z języka angielskiego.

Nauka odbywa się w małych, co najwyżej 15-osobowych grupach, co sprzyja lepszemu przyswajaniu wiedzy, a także pozwala nauczycielom na indywidualne podejście do każdego dziecka i szybką reakcję w przypadku, gdy któreś z nich ma kłopoty z przerabianym materiałem. Daje im również możliwość wsparcia dzieci szczególnie uzdolnionych.

Dbamy o kondycję dzieci oferując 4 godziny wychowania fizycznego w tygodniu, w tym jedną godzinę zajęć na basenie.

Ponieważ zapewniamy dzieciom opiekę od godziny 7 do 17, po zakończeniu lekcji uczniowie mogą bawić się w świetlicy lub pracowniach edukacyjnych.

Ponadto realizujemy program wolontariatu dla dzieci, spotkania z inspirującymi ludźmi, organizujemy konkursy i koncerty szkolne i wycieczki edukacyjne. Wszystkie święta żydowskie obchodzimy razem, co pozwala dzieciom lepiej poznać nie tylko kulturę żydowską, ale też kadrę nauczycielską, personel szkoły i swoich starszych i młodszych kolegów. Dzięki temu uczniowie traktują szkołę, jak drugi dom, co jest dla nas powodem do dumy.

Dokładamy również starań, by otoczenie, w którym przebywają dzieci stymulowało ich rozwój i nie zaburzało koncentracji. Dlatego uczniowie naszej szkoły proszeni są o ubiór adekwatny do powagi placówki edukacyjnej i nieprzynoszenie do szkoły elektronicznych urządzeń, zabawek i telefonów.