• gra, zabawa
  • dziecko
  • radość, wesołość
  • nauczyciele
  • wiedza
  • nauka, uczenie
  • bezpieczeństwo
  • mądrość
  • przyjaciele

założenia programowe

 

 

Wszyscy uczniowie opuszczając mury Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem mają szansę stać się wybitnymi ludźmi, choć nie wszyscy zaczynają naukę, jako wybitnie uzdolnione dzieci. Stawiamy na przekazywanie im wiedzy i rozwijanie w nich pasji i zdolności w taki sposób, żeby każde z nich mogło odkryć radość z nauki i poznawania świata, bo wiemy, że tylko taka postawa pozwoli im osiągnąć wysokie wyniki.

 

W Szalom Alejchem kształcimy ludzi o bogatej wyobraźni, wrażliwych, otwartych i pełnych szacunku. Sprzyja temu program wzbogacony o edukację żydowską i zwiększona ilość godzin przedmiotów artystycznych.

 

Realizujemy treści programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej, a dodatkowo oferujemy poszerzony program zajęć zintegrowanych w klasach 1 do 3 oraz języka polskiego, matematyki i historii w klasach od 4 do 6, zajęcia informatyczne od pierwszej klasy, autorski program przygotowujący do egzaminów rekrutacyjnych do gimnazjum i codzienne zajęcia z języka angielskiego.

 

Nauka odbywa się w małych, co najwyżej osiemnastoosobowych grupach, co sprzyja lepszemu przyswajaniu wiedzy, a także pozwala nauczycielom na indywidualne podejście do każdego dziecka i szybką reakcję w przypadku, gdy któreś z nich ma kłopoty z przerabianym materiałem. Daje nam to również możliwość wsparcia dzieci szczególnie uzdolnionych.

 

Dbamy o kondycję dzieci oferując 4 godziny wychowania fizycznego w tygodniu, w tym jedną godzinę zajęć na basenie.

 

Ponieważ zapewniamy dzieciom opiekę od godziny 7 do 17, po zakończeniu lekcji uczniowie mogą rozwijać się i bawić w naszych autorskich PRACOWNIACH EDUKACYJNYCH

 

Ponadto realizujemy program wolontariatu dla dzieci, spotkania z inspirującymi ludźmi, organizujemy konkursy, koncerty szkolne i wycieczki edukacyjne. Święta żydowskie obchodzimy razem, co pozwala dzieciom lepiej poznać nie tylko kulturę żydowską, ale też kadrę nauczycielską, personel szkoły i swoich starszych i młodszych kolegów. Dzięki temu uczniowie traktują szkołę, jak drugi dom, co jest dla nas powodem do dumy.