• gra, zabawa
  • dziecko
  • radość, wesołość
  • nauczyciele
  • wiedza
  • nauka, uczenie
  • bezpieczeństwo
  • mądrość
  • przyjaciele

kadra

Małgorzata Kiwior – dyrektor, nauczycielka świetlicy i bibliotekarka, tańczy z dziećmi tańce izraelskie. Ukończyła Edukację Wczesnoszkolną i Wychowanie Przedszkolne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Wcześniej absolwentka SKiBY (Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy) na specjalności Bibliotekarstwo. W SKiBIE rozpoczęła przygodę z KLANZĄ i pedagogiką zabawy. Brała udział w wielu kursach i przedsięwzięciach realizowanych Metodą KLANZY wraz z Oddziałem Dolnośląskim Stowarzyszenia. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała jako wolontariuszka w Fundacji „Hobbit” podczas wyjazdów letnich, spotkań zimowych oraz ciągłej pracy zarówno indywidualnej (pokonywanie trudności w nauce) jak i z zespołem (zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych). Miłośniczka puzzli, origami oraz szarad logicznych. Podążając za stwierdzeniem, że „zapamiętujemy aż 90% tego, co robimy” w swojej pracy zachęca dzieci i młodzież do działania i podejmowania prób – Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi.

 

Monika Synyszyn – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, specjalność: edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz kierunku Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W pracy z dziećmi wykorzystuje metody aktywizujące, w tym metodę projektu edukacyjnego. Jej zainteresowania zawodowe skupione są na rozpoznawaniu warunków do kreowania środowiska sprzyjającego uczeniu się i rozpoznawaniu zagrożeń w postaci mobbingu w grupach rówieśniczych. W pracy pozalekcyjnej z dziećmi dzieli się swoimi umiejętnościami „zręcznych rąk” przywracając zapomnianą już tradycję „prac ręcznych”.

 

Zuzanna Talaszka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i angielskiego, bawi się z dziećmi w teatr.  Ukończyła kierunek Kształcenie Zintegrowane i Edukacja Przedszkolna oraz Pedagogikę Opiekuńczą z Terapią na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada bogate doświadczenie w pracy wolontariackiej oraz praktyki pedagogiczne w publicznych u niepublicznych przedszkolach,  szkołach podstawowych i gimnazjum, w świetlicy środowiskowej oraz podczas Międzynarodowego Konkursu „Odyseja Umysłu”. Doświadczenie w pracy w przedszkolu międzynarodowym jako homeroom teacher. Interesuje się jazdą konną oraz tańcem towarzyskim.

 

Joanna Sokolnicka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i plastyki, tańczy z dziećmi tańce izraelskie.  Absolwentka kierunku Kształcenie Zintegrowane i Edukacja Przedszkolna na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im.Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. posiada duże doświadczenie po pracy w przedszkolach niepublicznych. Lubi kontakt z naturą, zdrowe odżywianie, jogę, jazdę konną i gry planszowe.

 

 

Piotr Zadworny – nauczyciel języka hebrajskiego, kultury i historii żydowskiej, bawi się z dziećmi w teatr. Od 2014 związany z Fundacją „Pro Arte 2002”, w 2014 r. koordynator wolontariatu na 16. Festiwalu Kultury Żydowskiej „Simcha”, od 2015 r. koordynator projektów: 17. FKŻ „Simcha”, 18. FKŻ „Simcha”, Muzeum na Kółkach. W 2016 r.  koordynator wolontariatu na 9. Avant Art Festival, a od lipca 2016 — opiekun wystawy w Muzeum Współczesnym. Doświadczenie w wolontariacie: 15. FKŻ „Simcha” (2013), 6. – 8. Avant Art Festival (2013 – 2015), Mikrofestiwal (2015). Studiował w 2013 – 2014 etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Wrocławskim, a od 2014 judaistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Komunikuje się w angielskim, niemieckim, włoskim, hebrajskim i jidysz. Gra na ukulele i jest licencjonowanym sędzią badmintonowym.

 

Anna Nienartowicz – nauczycielka języka hebrajskiego i kultury żydowskiej. Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej oraz judaistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywała przy FKŻ „Simcha”, w Fundacji Bente Kahan oraz przy pracy w projekcie uniwersyteckim „Żydzi i Niemcy w polskiej pamięci zbiorowej. Studium przypadku formowania pamięci w lokalnych społecznościach po II wojnie światowej”. Komunikuje się w językach hebrajskim, angielskim, jidisz, włoskim i niemieckim.

 

Stanisław Chwiszczuk – nauczyciel języka angielskiego. Pasjonat gier planszowych i jogi.

 

Haley Powers – nauczycielka języka angielskiego. Absolwentka stosunków międzynarodowych i historii na University of New York in at New Paltz. Doświadczona w pracach administracyjnych, a przede wszystkim jako nauczycielka języka angielskiego dzieci i dorosłych.

 

Gustavo Inigues – nauczyciel języka hiszpańskiego.

 

Szymon Białonoga – nauczyciel historii oraz wychowania fizycznego, chodzi z dziećmi po górach.

 

Maciej Rdzanek – nauczyciel przyrody. Doktorant Zakładu Fitopatologii i Mykologii Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Absolwent kierunku ogrodnictwo ze specjalizacją kształtowanie terenów zieleni na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wielokrotne prowadził wykłady oraz warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Światowego Dnia Roślin i innych wydarzeń promujących naukę wśród dzieci i młodzieży. Najczęstsza tematyka zajęć to botanika, mykologia, fitopatologia i entomologia. Lubi uprawy roślin egzotycznych, dalekie podróże i motocykle.

 

Janusz Kida – nauczyciel geografii. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowania naukowe: procesy eoliczne w strefie peryglacjalnej, litologia i stratygrafia lessów, procesy hydrologiczne, ochrona środowiska. Polarnik, uczestnik wypraw badawczych w Hornsund. Wielokrotne prowadził wykłady oraz warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

 

Jakub Grzeszczuk – nauczyciel biologii. Doktorant Zakładu Fitopatologii i Mykologii Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Alina Poręba – nauczycielka chemii.

 

 

Karolina Leśniak – nauczycielka wychowania fizycznego. Absolwentka wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością trenerską, ukończyła studia podyplomowe z dietetyki i planowania żywienia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. Nauczycielka wychowania fizycznego, trenerka pływania II klasy, współzałożycielka i główna trenerka wrocławskiej grupy triathlonowej Triathlon Mietków Team . Pracuje z dziećmi od 2007 roku. Zafascynowana aktywnością fizyczną od najmłodszych lat, pływanie, później lekkoatletyka (wicemistrzyni Polski juniorów na 400m), triathlonistka ( 2 miejsce open wśród kobiet na ME Challenge Family 2016 na dystansie Ironmana). Obecnie przygotowuje się do MŚ cyklu Challenge Family na Słowacji.  Ukończyła kursy/szkolenia: Instruktor pływania, Ratownik WOPR, Instruktor Indor Cycling, Instruktor TRX, Pomocnik Instruktora Snowboardu.

 

Dorota Zygadło – nauczycielka muzyki. Obecnie kształci się na studiach magisterskich w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Kompozycji, Edukacji i Jazzu, wokalistyka jazzowa. Na Uniwersytecie Śląskim ukończyła filologię francuską z językiem włoskim. Brała udział w licznych warsztatach jazzowych. Solistka jazzowa i nauczycielka wokalu.

 

Malwina Zięba – pedagog szkolny, wychowawca klasy 6. Ukończyła Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu,  studia podyplomowe w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i zdobyła uprawnienia jako pedagog szkolny, wychowawca w  jednostkach opiekuńczo-wychowawczych, wychowawca  resocjalizujący, pedagog w zespole terapeutyczno-korekcyjnym. Ukończyła historię na specjalności pedagogicznej oraz uzyskała uprawnienia jako nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. Posiada doświadczenie jako wychowawca świetlicy oraz  nauczyciel prowadzący zajęcia socjoterapeutyczne, nauczyciel historii oraz wiedzy o  społeczeństwie i opiekun kolonijny. Interesuje się historią XX wieku, literaturą historyczną i fotografią.

 

Małgorzata Podgórska – bibliotekarka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Filologicznego Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz kierunku dziennikarstwa na PWT we Wrocławiu. Posiada uprawnienia do pracy w bibliotekach szkolnych ale ukończyła też specjalizację z informacji naukowej. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach zawodowych. Kocha pracę z ludźmi, która jest inspiracją, wyzwaniem i możliwością pomocy innym. Korzystając z nowoczesnych narzędzi informacji próbuje wcielać w czyn zdobytą wiedzę i doświadczenia z wyjazdów szkoleniowych w programie Erasmus (Dania, Szwecja) by ludziom żyło się mądrzej, lepiej, przyjemniej i weselej.

 

Krystyna Czycza – nauczycielka matematyki. Pracuje z uczniami o wybitnych uzdolnieniach matematycznych oraz tymi, którym wydaję się, że matematyka ich przerasta, prowadzi kółko gier i zabaw matematycznych w klasach I –III. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Podyplomowych  Studiów Religioznawstwa we Wrocławiu. Nauczycielka wielu roczników uczniów Liceum nr III we Wrocławiu. Indywidualnie pracowała z uczestnikami International Baccalaureate. Wielokrotnie nagradzana za swą pracę. Chętnie współpracuje z nauczycielami innych, niekoniecznie pokrewnych przedmiotów. Często wykorzystuje nowe technologie. Prywatnie miłośniczka szeroko rozumianego szaradziarstwa i muzyki.