• gra, zabawa
  • dziecko
  • radość, wesołość
  • nauczyciele
  • wiedza
  • nauka, uczenie
  • bezpieczeństwo
  • mądrość
  • przyjaciele

kadra

Krystyna Czycza - p.o. dyrektor, nauczyciel matematyki. Pracuje z uczniami o wybitnych uzdolnieniach matematycznych oraz tymi, którym wydaję się, że matematyka ich przerasta, prowadzi kółko gier i zabaw matematycznych w klasach I –III, kółko matematyczne dla uczniów klas IV-VI. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Podyplomowych  Studiów Religioznawstwa we Wrocławiu. Nauczycielka wielu roczników uczniów Liceum nr III we Wrocławiu. Indywidualnie pracowała z uczestnikami International Baccalaureate. Wielokrotnie nagradzana za swą pracę. Chętnie współpracuje z nauczycielami innych, niekoniecznie pokrewnych przedmiotów. Często wykorzystuje nowe technologie. Prywatnie miłośniczka szeroko rozumianego szaradziarstwa i muzyki.

 

Monika Smolińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, specjalność: edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz kierunku Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W pracy z dziećmi wykorzystuje metody aktywizujące, w tym metodę projektu edukacyjnego. Jej zainteresowania zawodowe skupione są na rozpoznawaniu warunków do kreowania środowiska sprzyjającego uczeniu się i rozpoznawaniu zagrożeń w postaci mobbingu w grupach rówieśniczych. W pracy pozalekcyjnej z dziećmi dzieli się swoimi umiejętnościami „zręcznych rąk” przywracając zapomnianą już tradycję „prac ręcznych”.

 

Małgorzata Kiwior - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.  Ukończyła Edukację Wczesnoszkolną i Wychowanie Przedszkolne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Wcześniej absolwentka SKiBY (Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy) na specjalności Bibliotekarstwo. W SKiBIE rozpoczęła przygodę z KLANZĄ i pedagogiką zabawy. Brała udział w wielu kursach i przedsięwzięciach realizowanych Metodą KLANZY wraz z Oddziałem Dolnośląskim Stowarzyszenia. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała jako wolontariuszka w Fundacji „Hobbit” podczas wyjazdów letnich, spotkań zimowych oraz ciągłej pracy zarówno indywidualnej (pokonywanie trudności w nauce) jak i z zespołem (zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych). Miłośniczka puzzli, origami oraz szarad logicznych. Podążając za stwierdzeniem, że „zapamiętujemy aż 90% tego, co robimy” w swojej pracy zachęca dzieci i młodzież do działania i podejmowania prób – Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi.

 

Zuzanna Talaszka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.  Ukończyła kierunek Kształcenie Zintegrowane i Edukacja Przedszkolna oraz Pedagogikę Opiekuńczą z Terapią na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada bogate doświadczenie w pracy wolontariackiej oraz praktyki pedagogiczne w publicznych u niepublicznych przedszkolach,  szkołach podstawowych i gimnazjum, w świetlicy środowiskowej oraz podczas Międzynarodowego Konkursu „Odyseja Umysłu”. Doświadczenie w pracy w przedszkolu międzynarodowym jako homeroom teacher. Interesuje się jazdą konną oraz tańcem towarzyskim.

 

Piotr Zadworny – nauczyciel języka hebrajskiego. Od 2014 związany z Fundacją „Pro Arte 2002″, w 2014 r. koordynator wolontariatu na 16. Festiwalu Kultury Żydowskiej „Simcha”, od 2015 r. koordynator projektów: 17. FKŻ „Simcha”, 18. FKŻ „Simcha”, Muzeum na Kółkach. W 2016 r.  koordynator wolontariatu na 9. Avant Art Festival, a od lipca 2016 — opiekun wystawy w Muzeum Współczesnym. Doświadczenie w wolontariacie: 15. FKŻ „Simcha” (2013), 6. – 8. Avant Art Festival (2013 – 2015), Mikrofestiwal (2015). Studiował w 2013 – 2014 etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Wrocławskim, a od 2014 judaistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Płynnie komunikuje się w angielskim, niemieckim, włoskim, hebrajskim i jidysz. Gra na ukulele i jest licencjonowanym sędzią badmintonowym.

 

Urszula Pawelska - nauczyciel języka polskiego.  Ukończyła Kolegium Języka Polskiego, filologię polską oraz studia podyplomowe Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna na Uniwersytecie Wrocławskim. Ma doświadczenie w pracy w gimnazjum, centrum kultury oraz Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” jako  opiekun młodzieży na Polsko – Ukraińskim Spotkaniu Międzynarodowym. Pasjonatka rozwoju zawodowego i uczestniczka wielu szkoleń, m.in „Letnia szkoła reportażu”, „Jak uczyć czytania ze zrozumieniem?”„Sprawdzian 2016 – język polski. Jak przygotować uczniów?”,  „Czy ocenianie może być OK? Ocenianie kształtujące w gimnazjum w praktycznych zastosowaniach”, „Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią”, „Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w nauce czytania i pisania”,  „Kreatywność w życiu i pracy nauczyciela”, „Profilaktyka i interwencja w przypadkach szkolnej przemocy rówieśniczej o charakterze nękania i prześladowania”, Tutoring, „Myśli i słowa” – interpretacja tekstu literackiego jako klucz do rozumienia świata”, „Jak prowadzić szkolne rozgrywki scrabble – program sędziowski”, „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”, „Gry i zabawy nie tylko na lekcje wychowawcze”. Organizowała szkolne i międzyszkolne konkursy, wieczorki literacko-muzyczne, szkolny koordynator oraz autor projektów, współpraca z  Radiem Wrocław, Teatrem Polskim, „Coolturalny Wrocław”, programem „Młodzi Obywatele Kultury” i „Młodzi Obywatele Nauki”. Autorka projektu badawczego z języka polskiego „Apteka niejedno ma imię”. Przygotowywała uczniów do licznych konkursów oraz prowadziła zajęcia z kreatywności, kaligrafii, kółko teatralne i gazetkę szkolną. Interesuje się literaturą, teatrem, filmem i muzyką.

 

Jolanta Kopaczyńska – nauczyciel informatyki, ukończyła edukację wczesnoszkolną na Uniwersytecie Opolskim, pedagogikę kulturoznawczą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie, informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim, studia trenerskie na wrocławskim AWF i ostatnio grafikę komputerową na WSIS we Wrocławiu systemem zaocznym. W szkolnictwie pracuje już ponad 30 lat. Jej wielką pasją jest sport. Trenuje dzieci, sama również gra w KS AZS Politechniki Wrocławskiej w sekcji tenisa stołowego. Uzyskała kilka znaczących sukcesów na arenie międzynarodowej na turniejach w Belgii i Danii. Kocha zwierzęta (ma dwa psy).  Lubi podróżować, jeździć na rowerze, spacerować po zaciszach i słuchać śpiewu ptaków. Pasjonuje ją również robienie zdjęć, czytanie i poznawanie ludzi.

 

Magdalena Marcinkowska - nauczyciel języka angielskiego.  Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w  Lesznie oraz Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu. Wzięła udział w  programie ERASMUS: studia na Károli  Gáspár Reformatus Egyetem w Budapeszcie. Nauczyciel w szkołach państwowych oraz językowych.  Tłumacz języka angielskiego. Doświadczenie w promocji z użyciem mediów społecznościowych. W wolnym czasie kolekcjonuje płyty,  śpiewa i zakłada rolki.

 

Gustavo Inigues - nauczyciel języka hiszpańskiego.

 

Karolina Leśniak – absolwentka wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością trenerską, ukończyła studia podyplomowe z dietetyki i planowania żywienia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. Nauczycielka wychowania fizycznego, trenerka pływania II klasy, współzałożycielka i główna trenerka wrocławskiej grupy triathlonowej Triathlon Mietków Team . Pracuje z dziećmi od 2007 roku. Zafascynowana aktywnością fizyczną od najmłodszych lat, pływanie, później lekkoatletyka (wicemistrzyni Polski juniorów na 400m), triathlonistka ( 2 miejsce open wśród kobiet na ME Challenge Family 2016 na dystansie Ironmana). Obecnie przygotowuje się do MŚ cyklu Challenge Family na Słowacji.  Ukończyła kursy/szkolenia: Instruktor pływania, Ratownik WOPR, Instruktor Indor Cycling, Instruktor TRX, Pomocnik Instruktora Snowboardu.

 

Szymon Białonoga - nauczyciel historii oraz historii żydowskiej.

 

Artur Szabatowski - nauczyciel plastyki.

 

Piotr Dobrowolski - nauczyciel świetlicy.

 

Lukrecja Jakubek - nauczyciel przyrody.  Ukończyła Uniwersytet Jagielloński, na Wydziale Chemii na specjalności nauczycielskiej, Międzywydziałowe Studium Podyplomowe dla Nauczycieli,  Studia Podyplomowe w zakresie nauczania przyrody na Uniwersytecie Wrocławskim, Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ukończone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej i p.poż. oraz kurs „Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy”,   Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wieloletni nauczyciel przyrody i chemii, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu (przedmioty przyrodnicze po gimnazjum). Ukończone kursy WCDN, diagnozowanie osiągnięć uczniów z przyrody, ocenianie wewnątrzszkolne, spotkania zespołów pedagogicznych nauczycieli przyrody , edukacja regionalna a turystyka i krajoznawstwo, edukacja środowiskowa w nauczaniu chemii, profilaktyka uzależnień: narkotyki. Ocenianie kształtujące w nauczaniu przyrody. Interesuje się dekoracją i projektowaniem wnętrz, czyta literaturę popularno-naukową, lubi turystykę i muzykę poważną.

 

Natalia Wyszyńska - nauczyciel muzyki i rytmiki. 

 

Małgorzata Podgórska – bibliotekarka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Filologicznego Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz kierunku dziennikarstwa na PWT we Wrocławiu. Posiada uprawnienia do pracy w bibliotekach szkolnych ale ukończyła też specjalizację z informacji naukowej. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach zawodowych. Kocha pracę z ludźmi, która jest inspiracją, wyzwaniem i możliwością pomocy innym. Korzystając z nowoczesnych narzędzi informacji próbuje wcielać w czyn zdobytą wiedzę i doświadczenia z wyjazdów szkoleniowych w programie Erasmus (Dania, Szwecja) by ludziom żyło się mądrzej, lepiej, przyjemniej i weselej.

 

Malwina Zięba – pedagog szkolny. Ukończyła Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu,  studia podyplomowe w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i zdobyła uprawnienia jako pedagog szkolny, wychowawca w  jednostkach opiekuńczo-wychowawczych, wychowawca  resocjalizujący, pedagog w zespole terapeutyczno-korekcyjnym. Ukończyła historię na specjalności pedagogicznej oraz uzyskała uprawnienia jako nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. Posiada doświadczenie jako wychowawca świetlicy oraz  nauczyciel prowadzący zajęcia socjoterapeutyczne, nauczyciel historii oraz wiedzy o  społeczeństwie i opiekun kolonijny. Interesuje się historią XX wieku, literaturą historyczną i fotografią.

 

Kinga Chmielnicka - pedagog specjalny, rewalidacja dzieci z autyzmem. Ukończyła studia z Pedagogiki Specjalnej na UAM w Poznaniu. Uczestniczyła w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus (Uniwersytet Anadolu w Eskişehir, Turcja). Obecne podjęła Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, kierunek: Psychologia na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jako asystent badacza, koordynuje i przeprowadza badania psychologiczne z zakresu przetwarzania informacji wzrokowych, z użyciem eye-trackera. Posiada doświadczenie jako pedagog-terapeuta w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzi terapię dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju, w ramach wizyt domowych oraz w przedszkolu integracyjnym. Realizuje programy z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, wdraża interwencje terapeutyczne, wykorzystuje elementy metody RDI oraz terapii niedyrektywnej. Pani Kinga gra na gitarze i ukulele oraz interesuje się komunikacją alternatywną, reportażem, muzyką i fotografią. Lubi podróżować i poznawać różnice międzykulturowe.